Faktatietoa kaupungista

Jyväskylä on 140 000 asukkaallaan maan seitsemänneksi suurin kaupunki. Se tunnetaan saavutuksistaan tieteen, koulutuksen ja teknologian aloilla, monipuolisista, rosoisen nuorekkaista kulttuuriaktiviteeteista sekä kauniista ja vaihtelevasta luonnosta keskellä kaupunkia. Jyväskylässä tavoitellaan määrätietoisesti resurssiviisaasti toimivaa kaupunkia ja Jyväskylän kaupunkiseutu on kansallinen kyberturvallisuuden kehittämisen koordinaattori.
Jyväskylä perustettiin 1837. Historiansa alusta saakka Jyväskylällä on ollut merkittävä rooli yliopisto- ja koulutuskaupunkina. Erityisesti opettajainkoulutuksella on kaupungissamme pitkät perinteet. Nykyään Jyväskylä tarjoaa opiskeluvaihtoehtoja monilla eri tieteen aloilla. Opiskelijoita ja koululaisia on noin 45 000 eli joka neljäs asukas.

Merkittäviä teollisuudenaloja Jyväskylän seudulla ovat konetekniikka ja automaatio, kirjapaino- ja viestintäala sekä metsäalan teollisuus. Merkittävää osaamista löytyy myös paperiteollisuudessa sekä sähkö-, ympäristö- ja tietotekniikan aloilla. Edellä mainittuja ovat täydentämässä koko ajan kasvavat hyvinvointi- ja nanoteknologian alat. Suurimpia työnantajia seudulla ovat kaupungin, sairaanhoitopiirin ja yliopiston lisäksi Valmet, Osuuskauppa Keskimaa ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

Oppilaitosten ja yritysten välinen yhteistyö luo vankan perustan aktiiviselle yritteliäisyydelle. Jyväskylän yliopisto on arvostettu monialainen tiedeyliopisto, jossa on kuusi tiedekuntaa. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden tiedekunta on maamme ainoa yliopistotasoinen liikunta- ja terveysalan koulutusyksikkö. Yliopistossa toimii useita monitieteisiä tutkimus- ja tuotekehitysyksikköjä kuten nanotiedekeskus, hyvinvointiteknologian keskittymä Viveca sekä gerontologian tutkimuskeskus.

Jyväskylä numeroina: visitjyvaskyla.fi.
  • Missä?

  • Jyväskylä Convention Bureau
  • Toimisto: Tietotalo, Kilpisenkatu 1, 40100 Jyväskylä

  • Postiosoite:
  • City of Jyväskylä
  • PL 1008
  • 40101 Jyväskylä
  • Suomi