Luonnonsuojelubiologien kongressi Jyväskylään 2018

03.11.2016

Kansainvälinen luonnonsuojelubiologian alan suurkokous 5th European Congress of Conservation Biology (ECCB2018) järjestetään ensimmäistä kertaa Suomessa, Jyväskylässä, kesäkuussa 2018. Kansainvälisesti arvostettu konferenssi järjestetään kolmen vuoden välein ja se keskittyy luonnonsuojelubiologiaan ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen. Konferenssi on Jyväskylässä suurin kymmeneen vuoteen.

Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitokselle vuoden 2018 konferenssin järjestelyvastuun saaminen on suuri kunnia”, kertoo konferenssin puheenjohtaja, professori Mikko Mönkkönen. ”Teemme korkeatasoista tutkimusta biologiassa ja ympäristötieteissä, ja tämä varmasti painoi vahvasti valinnassa.” Tapahtumaan odotetaan osallistuvan noin 1000 kansainvälistä luonnonsuojelubiologia.

Konferenssin aiheena on luonnonsuojelubiologia, erityisesti luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Muita aiheita ovat luonnonvarojen käytön kestävyys, luonnon ihmiselle tarjoamien hyötyjen paljastaminen sekä yleinen luonnonsuojelutietoisuuden ja -tutkimuksen edistäminen.

Bio- ja ympäristötieteiden laitos on yksi Jyväskylän yliopiston suurimmista laitoksista. Laitos on vakiinnuttanut asemansa kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuna tutkimus- ja koulutusyksikkönä ja sillä on vahva luonnonsuojelubiologian ja soveltavan ekologian tutkimuskeskittymä.

Konferenssi tarjoaa suomalaisille tutkijoille mahdollisuuden verkostoitua ja syventää yhteistyötä alan johtavien tutkimusryhmien kanssa. ”Konferenssi on mitä loistavin tilaisuus tuoda Suomea ja Jyväskylää näkyväksi maailmankartalle. Lisäksi konferenssi tarjoaa mahdollisuuden tuoda esille yliopistomme koulutusta, tutkimusta ja osaamista, sekä Jyväskylän matkailuvetovoimaa,” toteaa professori Mikko Mönkkönen.

Tapahtuman järjestävä organisaatio on Euroopassa toimiva the Society for Conservation Biology European section (SCB-ES) –yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää luonnonsuojelua ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä erityisesti Euroopassa. Konferenssi järjestettiin ensimmäisen kerran Unkarissa vuonna 2006.

Lisätietoja:


 
  • Where?

  • Jyväskylä Convention Bureau
  • Office: Tietotalo, Kilpisenkatu 1, 40100 Jyväskylä

  • Address:
  • City of Jyväskylä
  • PL 1008
  • 40101 Jyväskylä
  • Finland